W tej kategorii znajdziesz kursy z przedmiotów związanych z informatyką.

Kurs przeznaczony jest dla studentów III semestru (studia I stopnia) Kierunku Technologia Chemiczna na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. Wykład wstępny odbędzie się dnia 8 października o 15.15 w audytorium Zawadzkiego, zaś pierwsze zajęcia laboratoryjne - już 9 października w godzinach 8.15 - 10.00 w laboratoriach 124 i 126A.