Picture of Moodle Administrator
Informatyka III semestr studia I stopnia
by Moodle Administrator - Wednesday, 30 August 2017, 11:41 AM
 

Szanowni Państwo,

Wykład wstępny poświęcony podstawom programowania komputerów osobistych i wprowadzeniu do języka Visual Basic for Applications odbędzie się dn. 6 października 2017 r. w godzinach 15.15-17.00 w Audytorium Zawadzkiego. W czasie wykładu omówione zostaną także regulamin i sposób zaliczenia przedmiotu. Zajęcia laboratoryjne rozpoczną się w drugim tygodniu semestru.
Podobnie jak w latach ubiegłych, zajęcia z przedmiotu Informatyka będą prowadzone z wykorzystaniem wydziałowego serwisu e-learningowego Moodle. Za jego pośrednictwem uzyskają Państwo dostęp do materiałów dydaktycznych, skomentowanych rozwiązań zadań i problemów, zadań do samodzielnego rozwiązania w domu itp. Będzie także możliwe zadawanie pytań i podejmowanie dyskusji on-line z osobami prowadzącymi zajęcia oraz z innymi użytkownikami serwisu w dowolnym czasie i z dowolnego komputera podłączonego do sieci Internet. Kolokwia i kartkówki (pierwsza - już na pierwszych zajęciach laboratoryjnych!), które odbędą się w nadchodzącym semestrze, będą rozwiązywane i oceniane w środowisku serwisu Moodle. W związku z tym: wszyscy uczestnicy zajęć w ramach przedmiotu Informatyka (III semestr, I stopień) mają obowiązek zarejestrować się na stronie http://moodle.ch.pw.edu.pl przed pierwszymi zajęciami laboratoryjnymi! Proszę jedynie o rejestrację w serwisie Moodle - po ukonstytuowaniu się grup zajęciowych otworzę osobom zarejestrowanym dostęp do materiałów kursu "Programowanie VBA 2017".
Wszystkim użytkownikom serwisu życzę samych sukcesów w nowym roku akademickim 2017/2018.
dr inż. Piotr Winiarek